תקנון

תקנון האתר ותנאי השימוש

תנאי השימוש חלים על אתר האינטרנט  https://naomigoldberg.com המופעל על ידי נעמי גולדברג  או מי מטעמה, להלן "האתר".

תנאי השימוש ותקנון האתר, כמו גם תוכן האתר, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם פונים לכל המינים.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוסח התקנון ותנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש.

הינך מתבקש לקרוא את התנאים והתקנון מכיוון שהשימוש והרכישה באתר דינם כהסכמה לתנאי השימוש.

אם אינך מקבל את התנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר .מדיניות הפרטיות של האתר (להלן "מדיניות הפרטיות") מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

האתר

האתר משמש למידע אודות שיטת נעמי גולדברג ולרכישת מוצרים פיזיים ודיגיטליים שהיא פיתחה.

כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המשווקים על ידי האתר, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים (להלן "החומרים") וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, עיצוב המוצרים, התוכן באתר זה – הינם רכושה של נעמי גולדברג והיא בעלת זכויות ההפצה והשימוש הבלעדי בהם ואין לעשות שימוש בהם ללא הסכמה מפורשת בכתב נעמי גולדברג.

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הם ערכת פרחי נעמי, ערכת פרחי מאסטר, ספר – מסע אל מגע במרחב הנע ומוצרים דיגיטליים. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע"מ כדין. האתר שומר על הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת ההיצע של המוצרים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים דרך האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל.

ביצוע הזמנה ודרכי תשלום

תנאי לרכישה באתר הוא כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

במסגרת הליך ההזמנה, יהיה עליך להזין פרטים מזהים לרבות שם מלא, מספר טלפון, כתובת אימייל, כתובת מדויקת למשלוח ופרטים אישיים אחרים. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את אמצעי הזיהוי בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו. יובהר כי אינך חייב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירה שלהם תלויה ברצונך החופשי בלבד. אך יובהר כי יחד עם זאת, מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנת המוצרים.

נעמי גולדברג או האתר, שומרת את פרטי ההתקשרות עמך על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת באתר. חיוב בגין ההזמנה יתבצע אך ורק באמצעות כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה. פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

ביטול הזמנה

אפשרי בכל שלב עד לאישור ההזמנה. מרגע אישור ההזמנה על ידך, אין אפשרות לבטל את ההזמנה.

מדיניות אספקת מוצרים

אספקת המוצר בתוך 1 עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום באתר, באמצעות דואר שליחים (דואר ישראל) בהתאם לכתובת הדואר שהוזנה בעת ההזמנה. האתר לא יישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח המבוצע על ידי דואר ישראל אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

אחריות המוצר

האתר אחראי לקבלת המוצר במצב חדש וטוב, ובמידה שהמוצר אינו מגיע במצב זה, האתר מתחייב להחליפו בחדש. האתר ונעמי גולדברג לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו כתוצאה מהאמור/מומלץ בספר ובערכות הפרחים, והאמור או המוצג בו אינו מהווה חוות דעת מקצועית.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. נעמי גולדברג תשמור את המידע במאגרים שלה. השימוש בנתונים אלה ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

נעמי גולדברג רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני ו/או במסרון מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות לחיצה על "הסר מרשימת תפוצה" או "הסר".

ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

תלונות

במידה ונתקלתם בבעיה, תקלה או שברצונכם להתלונן/לדווח ו/או לשאול/לברר איתנו דברים נוספים, ניתן לשלוח מייל לכתובת:

Naomig3@gmail.com

תלונות תקבלנה התייחסות בתוך 14 ימי עסקים.